Werkmaterialenverzekering


Elke werkmateriaal kan schade veroorzaken aan eigendommen van anderen of aan personen, of de werkmateriaal zich nu op de openbare weg of op eigen terrein bevindt.
U bent als ondernemer verplicht om al uw zelfrijdend werkmateriaal te verzekeren. De werkmaterialenverzekering kent diverse dekkingsvormen.