Wegam verzekering


De WEGAM-verzekering dekt schade aan bestuurders en inzittenden van motorrijtuigen, indien deze schade voor rekening van de werkgever komt. Deze aansprakelijkheid is gebaseerd op het zogenaamde Arena Arrest.

Dit betekent voor u als werkgever, dat u moet opkomen voor de schade die een werknemer lijdt tijdens zakelijk gebruik van een motorrijtuig (waarbij het er niet toe doet of dat een motorrijtuig van de werkgever, of van de werknemer zelf is).

De WAM-verzekering van de autoverzekering sluit de schade van de bestuurder uit. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kent ook een uitsluiting schade met of door een motorrijtuig. U dient maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat een schade van een werknemer voor uw rekening komt, waardoor de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt.