Vervoer- en Transportverzekering


Indien de goederen op transport staan dan zijn de goederen ook bloot gesteld aan allerlei gevaren,
zoals diefstal, verkeersongevallen enzovoorts.
Indien uw bedrijf goederen laat vervoeren met een grote waarde, verdient het aanbeveling een goederenverzekering af te sluiten.