Einde kredietovereenkomst: kan dat zomaar?


In het huidige economische klimaat komt het voor dat een bank de kredietovereenkomst met een bedrijf opzegt omdat het financiële risico te groot wordt. Mag een bank dit zomaar doen?

Ja, een bank heeft het recht om de kredietovereenkomst met een bedrijf op te zeggen. Maar dit mag nooit zomaar: er geldt een opzegtermijn en het is redelijk dat de bank vermeldt waarom de kredietovereenkomst wordt opgezegd.

Vaak vooraf een waarschuwing
In veel gevallen geldt echter dat voorafgaand aan de kredietopzegging, de bank het betreffende bedrijf al een waarschuwing heeft gegeven. Het bedrijf krijgt op die manier de kans om de financiële situatie door alternatieve maatregelen te verbeteren. Krijgt uw bedrijf te maken met een waarschuwing? Controleer dan altijd eerst of het financiële beeld dat de bank schetst klopt met de werkelijke financiële situatie van uw bedrijf. Klopt dit niet, neem dan zo snel mogelijk contact op met de bank. Klopt de situatie wel? Dan doet u er goed aan een adviseur in de arm te nemen die de financiële gezondheid van uw bedrijf onder de loep neemt en een plan van aanpak opstelt met maatregelen om de financiële gezondheid te verbeteren. Zo laat u zien dat de situatie u ernst is en dit kan een positief effect hebben op de belangenafweging van de bank en het vertrouwen in uw bedrijf doen toenemen.