Pleziervaartuigverzekering


De plezier vaartuigverzekering geeft u dekking wanneer u met uw boot schade maakt aan
de eigendommen van derden. De Pleziervaartuigverzekering kent ook verschillende dekkingsmogelijkheden.