Milieuschadeverzekering


De milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten bij verontreiniging van bodem en/of grond- en oppervlaktewater.
Fouten en verkeerde handelingen met daaropvolgende schade voor het milieu kunnen grote financiële gevolgen hebben.