Kostbaarhedenverzekering


Via uw inboedelverzekering zijn kostbare zaken tot een bepaalde hoogte gedekt. Meestal is dat onvoldoende.
Beschadiging of verlies onderweg vallen niet onder de inboedelverzekering, daarom is het verstandig om deze aan te vullen met een kostbaarhedenverzekering.