Caravanverzekering


Uw caravan kan op veel manieren beschadigd raken, denk aan kortsluiting, brand, hagel enzovoorts.  Met de caravanverzekering kunt u schade door dit soort gebeurtenissen verzekeren.