Brandverzekering


U kunt uw eigendommen beschermen door middel van de volgende verzekeringen af te sluiten:

  • uitgebreide brandverzekering voor gebouwen en inventaris/goederen: naast het risico van brand zijn de gebouwen en/of de inventaris/goederen onder andere verzekerd tegen het risico van: inbraak, waterschade, blikseminslag, storm, aanrijdingen en ontploffing;
  • uitgebreide bedrijfsschadeverzekering: indien als gevolg van één van de hierboven genoemde gebeurtenissen het gebouw en/of inventaris/goederen beschadigd raken zorgt deze verzekering ervoor dat uw productie en omzetverlies kan worden gecompenseerd;
  • uitgebreide extra kostenverzekering: hieronder vallen de kosten die nodig zijn om de bedrijfsactiviteiten weer op gang te brengen, bijvoorbeeld het huren van vervangende ruimte;
  • reconstructieverzekering: de kosten om de administratie in de oorspronkelijke staat te herstellen, bijvoorbeeld door het tijdelijk inhuren van personeel om de administratie te reconstrueren;