Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering


Uw medewerkers of u zelf kunnen schade veroorzaken bij derden, of een door u geleverd product levert schade aan derden. Deze vormen van schades vallen onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.